5 Jan 24

 

Ruth Austin Series (week 1)
5/01/2024   5-Jan-24     Grade Points
Event 1A   Heart Starter  4 Laps  
  100 Thomas Hollitt SrD  
  102 Thien Vu SrD  
  54 Cooper Warren SrC  
  101 Seth Harrison JrB  
           
Event 1B   Heart Starter Senior D  4 Laps  
  97 Paul Fountas SrD  
  88 Anthony Braithwaite SrD  
           
Event 1C   Heart Starter B & C Grade 4 Laps  
  9 David Radzikiewicz SrB  
  40 Ted Wyeld SrB  
  18 Jeremy Austin SrB  
           
           
           
Event 2F   Time Trial   Time
  18 Jeremy Austin SrB 00:40.59
  54 Cooper Warren SrC 00:40.80
  9 David Radzikiewicz SrB 00:41.30
  101 Seth Harrison JrB 00:42.09
  40 Ted Wyeld SrB 00:42.85
  100 Thomas Hollitt SrD 00:43.72
  102 Thien Vu SrD 00:45.64
           
           
     Handicap  2 Laps  
Event 2F 97 Paul Fountas SrD  
  88 Anthony Braithwaite SrD  
  18 Jeremy Austin SrB  
  101 Seth Harrison JrB  
  54 Cooper Warren SrC  
  40 Ted Wyeld SrB  
  100 Thomas Hollitt SrD  
  102 Thien Vu SrD  
  9 David Radzikiewicz SrB  
           
           
Event 3E   3 up Sprint     
  99 Adam Del_Medico JrB  
  54 Cooper Warren SrC  
  101 Seth Harrison JrB  
           
Event 4A          
    Italian Pursuit 01:47.83  
  9 David Radzikiewicz SrB  
  88 Anthony Braithwaite SrD  
  100 Thomas Hollitt SrD  
  54 Cooper Warren SrC  
  40 Ted Wyeld SrB  
           
      01:42.73  
  97 Paul Fountas SrD  
  18 Jeremy Austin SrB  
  99 Adam Del_Medico JrB  
  101 Seth Harrison JrB  
  102 Thien Vu SrD  
           
    Handicap  1 Lap  
  97 Paul Fountas SrD  
  40 Ted Wyeld SrB  
  102 Thien Vu SrD  
  18 Jeremy Austin JrA  
  99 Adam Del_Medico JrB  
  101 Seth Harrison JrB  
  54 Cooper Warren SrC  
  100 Thomas Hollitt SrD  
           
    Motor Assisted Flying 200m    
  99 Adam Del_Medico JrB 00:11.70
  40 Ted Wyeld SrB 00:12.60
  18 Jeremy Austin SrB 00:12.61
  100 Thomas Hollitt SrD 00:13.09
  102 Thien Vu SrD 00:13.25
  54 Cooper Warren SrC 00:13.82
  101 Seth Harrison JrB 00:14.08
           
           
    Sr D Grade Motor Pace 4 Laps  
  88 Anthony Braithwaite SrD  
  97 Paul Fountas SrD  
    Senior Motor Pace Plus 4 Laps  
  102 Thien Vu SrD  
  54 Cooper Warren SrC  
    Senior Motor Pace Plus 8 Laps  
  99 Adam Del_Medico JrB  
  40 Ted Wyeld SrB  
  18 Jeremy Austin SrB